آدرس: شیراز، خیابان بیست متری سینماسعدی، چهارراه معدل، ابتدای خیابان معدل غربی، سمت راست، ساختمان سینا، طبقه سه، واحد دو، 07132351867، 09172562046